Program


Aktiviteter och andra viktiga datum vintern/våren 2022

På grund av rådande omständigheter med COVID-19 kan programmet komma att justeras med kort varsel.
Under januari och troligtvis en bit in i februari kommer möten att ske digitalt.

Tisdag 11 januari – Bildkväll
OBS! Mötet sker digitalt på grund av ökad smittspridning av COVID-19 samt förändrade restriktioner.
Plats: Digitalt möte – Länk till mötet finns i Facebookgrupp samt via mail från ordförande.
Tid: 19:00 – 21:00

Tisdag 25 januari – Gästkväll
OBS! Mötet sker digitalt på grund av ökad smittspridning av COVID-19 samt förändrade restriktioner.

Plats: Digitalt möte
Tid: 19:00 – 21:00

Tisdag 1 februari – Studiointroduktion för medlemmar
Plats: Klubblokalen
Tid: 19:00 – 21:00

Tisdag 8 februari – Årsmöte
Plats: Klubblokalen
Tid: 19:00 – 21:00

Tisdag 22 februari – Gästkväll
Plats: Klubblokalen
Tid: 19:00 – 21:00

Tisdag 8 mars – Workshop bildbehandling
Plats: Klubblokalen
Tid: 19:00 – 21:00

Tisdag 22 mars – Gästkväll
Plats: Klubblokalen
Tid: 19:00 – 21:00