Hem

Välkommen till Borås Fotoklubb!

Borås Fotoklubb är en ideell förening med syfte att utveckla intresset för bild i allmänhet och fotografi i synnerhet. Vi har medlemmar i olika åldrar och med olika bakgrund och fotografisk erfarenhet, alltifrån nybörjare till proffs. Vad du har för kamera hör till det minst viktiga.

Vi anordnar träffar varje tisdag kväll under våren och hösten.
Höstens program omfattar bland annat några gästkvällar med fotografer inom olika områden och tekniker. Välkommen att besöka oss innan du blir medlem.

Höstens aktiviteter

Efter en vår fattig på aktiviteter med fotoklubben är vi nu igång igen.
Under rådande omständigheter kan vi tvingas till snabba bestlut att ställa in och/eller flytta en del av aktiviteterna.

Klubblokalen arrangeras så att vi kan hålla ordentligt med avstånd vid våra träffar. De medlemmar som inte kan delta på plats kommer i en del fall få möjligheten att följa aktiviteten via Facebook Live.
Våra digitalcuper, bilder tävlar mot varandra och medlemmarna röstar i varje omgång, kommer förhoppningsvis även de kunna följas online med någon form av röstningsfunktion

Våra gästkvällar förläggs till Officersmässen i Borås, med luftiga lokaler för att våra medlemmar och gästföreläsare ska känna sig extra trygga. Vi kommer även att ha begränsningar i antal deltagare.

Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och anpassar vår verksamhet till detta.

Vi hoppas att vi trots detta kan få till en spännande fotohöst.

Almanacka 2021

Borås Fotoklubbs almanacka för 2021 finns till försäljning.
Försäljningsställen och information.