Styrelsen

Styrelsen 2022/2023

Till och med styrelsemöte 2023-02-14

Ulf Jonsson – ordförande – ordforande@borasfotoklubb.se / 0706-580190
Anders Grune – ledamot, vice ordförande
Roy Johansson – ledamot, kassör
Christer Lundgren – ledamot
Anders Bourghardt – ledamot
Magnus Stedt – ledamot, webmaster
Per-Olof Svensson – suppleant
Pingo Olofsson – suppleant
Tomas Karlsson – suppleant

Ansvarsposter utanför styrelsen

Tävlingsansvarig

bild@borasfotoklubb.se

Studioansvar

Ove Klasson
Ingemar Brandstäter