Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Avslutning våren 2024

Vi kommer att ta oss ut i skogen igen, samåkning är att föredra! Mer info om detta sker när vi närmar oss den dagen. Vindskyddet är uppdaterat sedan senast vi var där.

Styrelsemöte nr 6 2024

Google Meet www

Inbjudan till Googlemeet skickas tillsammans med dagordning någon dag innan mötet.

Vattendagen

Mer information kommer. Vattendagen är ett familjearrangemang med arrangörerna Simklubben Elfsborg, Korpen Borås samt grundare och miljö partner Borås Energi och miljö https://viskanopenwater.se/

Gästkväll

Klubblokalen Kellgrensgatan 23, Borås, Sverige

Kvällens gäst Anton Engblom mer info kommer!

Klubbmöte

Klubblokalen Kellgrensgatan 23, Borås, Sverige

Programmet inte fastställt ännu.

Styrelsemöte nr 7 2024

Google Meet www

Inbjudan till Googlemeet skickas tillsammans med dagordning någon dag innan mötet.

Kretsloppet

Mer information kommer ! Kretsloppet i Borås är mer än bara ett löplopp, det är en folkfest som får hela staden att bubbla av liv och rörelse. Se mer på https://kretsloppetiboras.se/

Månadens gäst: Lennart Nilsson

Klubblokalen Kellgrensgatan 23, Borås, Sverige

Jag kommer att prata om mitt projekt som jag kallar Göteborgsprofiler. Lite anekdoter kring mina möten med mer eller mindre kända personer som jag fotograferat. I mitt bildspel kommer Du att möta en lång rad personer verksamma inom bland annat kultur, näringsliv och politik, alla med en koppling till Göteborg. Porträtten är minimalt retuscherade för […]

Digitalcup

Klubblokalen Kellgrensgatan 23, Borås, Sverige

Ta med er tre bilder som ni är nöjda med (observera skall vara jpg format på dem). Vi laddar ner allas bilder i vårt program som slumpvis väljer fram två bilder som vi röstar på. Till slut så har vi en bild som vi tycker är bäst.

Styrelsemöte nr 8 2024

Google Meet www

Inbjudan till Googlemeet skickas tillsammans med dagordning någon dag innan mötet.