Tävlingar – Tips och begrepp

Några återkommande begrepp inom fototävlingarna

  • Kollektion: En samling bilder som på något sätt hör ihop – exempelvis genom motiv, färg eller känsla. Betraktaren ska känna att det finns en logik i att bilderna presenteras tillsammans, det finns en tydlig röd tråd. Varje enskild bild ska tillföra något nytt till kollektionen och helheten ska bli större än varje bild för sig. Tas en av bilderna i kollektionen bort går helheten förlorad.
  • Påsiktsbild: En framkallad/utskriven bild. Rent generellt krävs någon form av montering, vilket också skyddar din bild. Vanligt är en passepartout eller montering på kapaskiva. Läs närmare i respektive tävling vad som gäller för påsiktsbilderna där.
  • Placering: Innebär att din bild/kollektion vinner pris i tävling och/eller den blivit uttagen för visning i utställning. Dessa bilder får normalt inte återanvändas i tävling på samma eller lägre nivå.
  • Maxbredd: Den maximala bildbredden en bild får ha.
  • Maxhöjd: Den maximala bildhöjden en bild får ha.