Riksfotoutställningen

Riksfotoutställningen kan sägas vara Svenskt Mästerskap i fotografi för medlemmar i Sveriges fotoklubbar.
Inlämning sker i slutet av januari och redovisning sker på Riksfotostämman i maj.

» Läs mer om RIFO och dess regler

Riksfotoutställningens grupper

Här ges en kort beskrivning av Riksfotoutställningens sex olika grupper. Utförlig information i dokumenten ovan.

A – Kollektion 3-5 påsiktsbilder

Svartvita bilder och färgbilder kan blandas. Varje fotograf får delta med en kollektion. Bildernas skall vara monterade (max 5 mm tjocklek) och största format inklusive ev. passepartout är 30×42 cm (A3). Ingen sida får vara kortare än 20 cm.

B – Kollektion 3-5 digitalbilder

Svartvita bilder och färgbilder kan blandas. Varje fotograf får delta med en kollektion. Bildfilerna ska ha formatet jpg, med längsta sida max 2000 pixlar och storleken ska vara max 1500 kB.

C – Enstaka påsiktsbild

Enstaka påsiktsbilder i svartvitt och/eller färg. Varje fotograf får delta med max 4 bilder. Bildernas skall vara monterade (max 5 mm tjocklek) och största format inklusive ev. passepartout är 30×42 cm (A3). Ingen sida får vara kortare än 20 cm.

D – Enstaka digitalbild

Enstaka digitala bilder i svartvitt och/eller färg. Varje fotograf får delta med max 4 digitala bilder. Bildfilerna ska ha formatet jpg, med längsta sida max 2000 pixlar och storleken ska vara max 1500 kB.

U – Ungdom

Enstaka digitala bilder i svartvitt och/eller färg. Varje fotograf får delta med max 4 digitala bilder. Bildfilerna ska ha formatet jpg, med längsta sida max 2000 pixlar och storleken ska vara max 1500 kB. (Som ungdom räknas alla som under utställningsåret fyller högst 25 år.)

Bildspel

Tillåtna videoformat är mp4, mpg/mpeg, mov, avi och wmv. Max upplösning 1920×1080 pixlar. Maximal tid är 4 minuter (240 sekunder). Kommersiell musik/ljud får inte användas

OBS! Bilder som tidigare har placerats i någon av följande tävlingar får ej delta: Riksfotoustställningen (RIFO)