Riksfotoutställningen

Riksfotoutställningen kan sägas vara Svenskt Mästerskap i fotografi för medlemmar i Sveriges fotoklubbar.
Inlämning sker i slutet av januari och redovisning sker på Riksfotostämman i maj.
För inlämningsdatum se vår kalender.

» Läs mer om RIFO och dess regler

Inbjudan till Riksfotoutställningen 2022

Riksfotoutställningens grupper

Här ges en kort beskrivning av Riksfotoutställningens sex olika grupper. Utförlig information i dokumenten ovan.

A – Kollektion 3-5 påsiktsbilder

Svartvita bilder och färgbilder kan blandas. Varje fotograf får delta med en kollektion. Bildernas skall vara monterade (max 5 mm tjocklek) och största format inklusive eventuell passepartout är 30×42 cm (A3). Ingen sida får vara kortare än 20 cm.

B – Kollektion 3-5 digitalbilder

Svartvita bilder och färgbilder kan blandas. Varje fotograf får delta med en kollektion.
Bildfilerna ska ha formatet jpg ha maxbredd 1920 pixlar och maxhöjd 1080 pixlar. Max filstorlek 2 MB.

C – Enstaka påsiktsbild

Enstaka påsiktsbilder i svartvitt och/eller färg. Varje fotograf får delta med max 4 bilder. Bildernas skall vara monterade (max 5 mm tjocklek) och största format inklusive ev. passepartout är 30×42 cm (A3). Ingen sida får vara kortare än 20 cm.

D – Enstaka digitalbild

Enstaka digitala bilder i svartvitt och/eller färg. Varje fotograf får delta med max 4 digitala bilder.
Bildfilerna ska ha formatet jpg ha maxbredd 1920 pixlar och maxhöjd 1080 pixlar. Max filstorlek 2 MB.

E – Bildspel

Tillåtna videoformat är .mp4, .mpg/.mpeg och .avi.
Max upplösning 1920×1080 pixlar. Maximal tid är 4 minuter (240 sekunder). Kommersiell musik/ljud får inte användas

U – Ungdom utgår under 2022

Ungdomar deltar i samtliga ovanstående sektioner och kan utöver ovanstående utmärkelser även som ett
totalresultat sammanräknat i ovanstående klasser prisas som Årets Ungdomsfotograf.
(Som ungdom räknas alla som under utställningsåret fyller högst 25 år.)

Regler, allmänt

  • Bild, eller snarlik bild, som belönats/antagits vid tidigare Riksfotoutställningar/salonger får INTE
    delta igen. Detta omfattar bilder som tilldelats medalj, diplom eller blivit uttagen för visning i någon sektion av Riksfotoutställningen eller i tidigare Riksfotoutställnings Bildexpo,Färgdiasalong, Digitalsalong eller Ungdomsutställning.
  • Bild och snarlik bild får inte skickas in till flera sektioner samma år
  • Med bild menar vi färdigbehandlad bild – inte originalbild. Det är alltså tillåtet att lämna in två bilder som baseras på samma original ifall slutresultatet inte är snarlikt