logo

Tävlingar

Genom medlemskap i Borås Fotoklubb har du möjlighet att delta i ett antal olika tävlingar på olika nivåer. Klubben står alltid för deltagaravgiften för sina medlemmar vid deltagande Viskadalstävlingen, Göteborgsmästerskapet, Västsvenska Fotoexpon och RIFO (så länge bilderna lämnas in via klubben). Utöver dessa tävlingar har vi också ett eget klubbmästerskap där vi i fyra deltävlingar tävlar medlemmar emellan.

Som medlem kan du välja vilka tävlingar du önskar delta i, givetvis gärna så många som möjligt.

Tävlingarna kan sägas utgöra olika nivåer där de mer lokala och mindre tävlingarna såsom klubbmästerskapet befinner sig lägre ned och de större tävlingarna (såsom den rikstäckande tävlingen RIFO) högre upp. Viktigt att tänka på är att en bild som placerar sig i en tävling på en högre nivå, inte får delta i tävlingarna på en lägre nivå. Blir en bild exempelvis placerad i RIFO får den inte delta i någon av de andra tävlingarna sedan (eftersom RIFO är högsta nivån av de fem tävlingarna).

Tänk alltid på att noga läsa igenom reglerna för respektive tävling innan du lämnar in bilder!

Några återkommande begrepp inom fototävlingarna

 • Kollektion: En samling bilder som på något sätt hör ihop – exempelvis genom motiv, färg eller känsla. Betraktaren ska känna att det finns en logik i att bilderna presenteras tillsammans, det finns en tydlig röd tråd. Varje enskild bild ska tillföra något nytt till kollektionen och helheten ska bli större än varje bild för sig. Tas en av bilderna i kollektionen bort går helheten förlorad.
 • Påsiktsbild: En framkallad/utskriven bild. Rent generellt krävs någon form av montering, vilket också skyddar din bild. Vanligt är en passepartout eller montering på kapaskiva. Läs närmare i respektive tävling vad som gäller för påsiktsbilderna där.

De olika tävlingarna

 

 • Inom klubben arrangeras årligen ett klubbmästerskap (KM).

  Det är fyra inlämningar per år och du kan delta i två klasser: påsikt (pappersbild) och digitalbilder med max två bilder per klass och inlämning.

  Pappersbilder får vara max 30 x 40 cm, inklusive eventuell passepartout. Digitala bilder, i jpg-format, får vara max 2000 pixlar på längsta sidan och filen bör understiga 1 mb.

  Digitala bilder skickas till bild@borasfotoklubb.se, papperskopior lämnas till klubblokalen senast datumen nedan.

  I samband med att bild lämnas in till Borås Fotoklubbs klubbmästarskap godkänner fotografen också att bilden kan komma att publiceras på klubbens hemsida.

  Läs de fullständiga reglerna för klubbmästerskapet innan du skickar in dina bidrag!

  Inlämningar 2018

  KM1: 6/3
  KM2: 24/4
  KM3: 4/9
  KM4: 30/10

  Bilder som tidigare har placerats i någon av följande tävlingar får ej delta: Klubbmästerskapet, Viskadalstävlingen, Göteborgsmästerskapet, Västsvenska Fotoexpon, RIFO

 • En lokal tävling mellan klubbarna i Kinna, Hyssna, Varberg och Borås. Inlämning brukar vara i februari/början av mars och redovisning i april.

  Mer information gällande regler etc kommer i samband med inbjudan till tävlingen respektive år.

  Bilder som tidigare har placerats i någon av följande tävlingar får ej delta: Viskadalstävlingen, Göteborgsmästerskapet, Västsvenska Fotoexpon, RIFO

 • En tävling mellan ett 20 tal klubbar i Göteborgsregionen. Inlämning sker i oktober och redovisning i slutet av november.

  Mer information gällande regler etc kommer i samband med inbjudan till tävlingen respektive år.

  Bilder som tidigare har placerats i någon av följande tävlingar får ej delta: Göteborgsmästerskapet, Västsvenska Fotoexpon, RIFO

 • Distriktsmästerskap för klubbarna i Västra Distriktet, i princip Halland och Västra Götaland. Inlämning sker i oktober och redovisning i mars året därpå.

  » Läs mer om Västsvenska Fotoexpon och dess regler

  Bilder som tidigare har placerats i någon av följande tävlingar får ej delta: Västsvenska Fotoexpon, RIFO

 • RIFO kan sägas vara Svenskt Mästerskap i fotografi för medlemmar i Sveriges fotoklubbar. Inlämning till RIFO sker i slutet av januari och redovisning sker på Riksfotostämman i maj.

  » Läs mer om RIFO och dess regler

  Bilder som tidigare har placerats i någon av följande tävlingar får ej delta: RIFO