Viskadalstävlingen

En lokal tävling mellan klubbarna i Kinna, Hyssna, Varberg och Borås. Inlämning brukar vara i februari/början av mars och redovisning i april.

Mer information gällande regler etc kommer i samband med inbjudan till tävlingen respektive år.

OBS! Bilder som tidigare har placerats i någon av följande tävlingar får ej delta: Viskadalstävlingen, Göteborgsmästerskapet, Västsvenska Fotoexpon, Riksfotoutställningen (RIFO)

Borås Fotoklubb inbjuder till Viskadalstävlingen 2020

Till medlemmarna i Hyssna fotoklubb, Borås fotoklubb, Kinna fotoklubb, och Varbergs fotoklubb.

Tävlingen är indelad i fyra klasser

Klass A Kollektion om 3 bilder. Digitalbild En kollektion per medlem

Klass B Kollektion om 3 bilder. Påsiktsbild sv/v eller färg. En kollektion per medlem

Klass C Enstaka bild. Digitalbild. Två bilder per medlem

Klass D Enstaka bild. Påsiktsbild sv/v eller färg. Två bilder per medlem

Tävlingen är också en lagtävling med ett vandringspris för digitalklasserna (klass A+C) och ett vandringspris för påsiktsklasserna (klass B+D). Vandringspris får behållas efter 4 segrar, vilka inte behöver vara i följd. Poängsammanräkningen sker enligt följande. Guldplakett 12p, Silverplakett 10p, Bronsplakett 8p samt diplom 4p. Vid samma poängtal är högsta valör utslagsgivande.

Deltagande bilder skall ha fotografiskt ursprung med deltagaren som upphovsman och får inte ha erhållit utmärkelser eller visats tidigare i Viskadalstävlingen, Västsvenska fotoexpon eller andra större tävlingar.

Påsiktsbilderna får vara max 40 cm inklusive passepartout på längsta sidan och skall vara monterade i en passepartout, på kartong eller liknande. Annan typ av inramning är inte tillåten.

Märk bilderna med:
Klass
Namn
Klubb
Titel
Ordningsföljd för kollektionsbilder

Digitalbilderna ska vara i JPG-format med längsta sidan 2000 pixlar. Filnamnen ska innehålla Titel_klass_klubb_tävlandes namn_ordningsföljd för kollektioner och enstaka bilder.
Exempel: Nyfiken_B_bfk_FörnamnEfternamn_01.jpg.

Digitala bilder mailas till bild@borasfotoklubb.se och påsiktsbilder lämnas i klubblokalen. Inlämning av båda kategorierna senast tisdagen den 25 februari.

OBS! Du behöver vara medlem i någon av ovanstående fotoklubbar för att vara med och tävla. Läs om hur du blir medlem.

Mer information för medlemmar finns på intern Facebooksida.

Bilder ska vara anordnande fotoklubb tillhanda (senast)
2 mars